СЕВТ АД
СЕВТ АД - ТЕХНИЧЕСКИ ТЪКАНИ
Начало | За контакти | English

Синтетични и памучни ленти...

Изработка на висококачествени ленти от текстил

начало >> проекти

Проекти

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Фирма "СЕВТ" АД изпълнява проект BG16 RFOP002-2.077-0278 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16 RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ".

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатът от подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места в дружеството.за нас | за контакти | карта на сайта | тъкани | ленти | противопожарни шлангове | услуги

Copyright © СЕВТ АД, 2008-2009. Всички права запазени.
дизайн © www.wonderwebware.com